Jak zanieczyszczenia wpływają na mózg?

wpływ zanieczyszczeń powietrza na mózg


Mózg jest delikatny – to wiemy na pewno. Natomiast ile tajemnic w sobie jeszcze kryje, tego nie wiemy. To obszar nie do końca poznany, zdefiniowany i określony. 

Z pewnością jednak podatny na wiele czynników, w tym zanieczyszczenia. Jak się okazało mają one niebagatelny wpływ na degenerację komórek mózgowych. Trzy pisma naukowe, trzy badania, jedna teza potwierdzona. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na mózg.

Pismo „Stroke” (luty 2015) zamieściło wyniki badań dotyczące wpływu długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze na mózg (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston University School of Medicine). Badania zostały przeprowadzone na próbie 943 zdrowych osób w wieku  60 lat. Sprawdzono, w jakiej odległości od głównych dróg mieszkają i oceniono stężenie pyłu zawieszonego (PM 2,5) w tych okolicach.  Ocenie zostały poddane: całkowita objętość mózgu, objętość hipokampa (pamięć) oraz ogniska hiperdensyjne substancji białej (patologia, starzenie się).  Naukowcy z Beth Israel Deaconess Medical Center oraz Boston University School of Medicine wykonywali badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u 943 zdrowych osób dorosłych z Bostonu, Nowej Anglii oraz Nowego Jorku w latach 1995-2005. Uczestnicy badań mieli co najmniej 60 lat i byli wolni od demencji czy udaru. Oceniano u nich całkowitą objętość mózgu (wskaźnik związanego z wiekiem zaniku mózgu), objętość hipokampu (ośrodek odpowiedzialny za procesy uczenia się i zapamiętywania), ogniska hiperdensyjne substancji białej (wskazujące na patologię i starzenie się) oraz utajone udary mózgu. W wyniku badań stwierdzono, że poziom zanieczyszczenia PM wzrasta zaledwie od 2 mikrogramy na metr sześcienny związany jest z częstszym występowaniem mniejszej objętości mózgu i występowaniem udarów utajonych (o 46%). (naukawpolsce.pap.pl; stroke.ahajournals.org)


Pismo „Molecular Psychiatry” z kolei zwraca uwagę na badania dotyczące wpływu spalin i wyziewów fabrycznych na mózg (Ohio State University). Okazuje się, że mogą one powodować depresję i problemy z pamięcią, co jest ściśle związane z degeneracją hipokampu. Końcówki komórek nerwowych u przebadanych myszy, wyeksponowanych na działanie zanieczyszczeń sześć godzin dziennie przez pięć dni, uległy skróceniu. Objawiało się to m.in. nieumiejętnością szybkiego znalezienia drogi do dziurki przy odpowiednim bodźcu, a także apatią. (http://www.eureknews.pl)

„The Journals of Gerontology” opublikowało badania dotyczące starzenia się mózgu spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza (University of Southern California w Los Angeles).  Badaniu zostali poddani mężczyźni i kobiety w wieku powyżej 55 lat w liczbie 780. Zmierzono u nich funkcje poznawcze i wzięto pod uwagę miejsce zamieszkania i jego zanieczyszczenie od końca lat dziewięćdziesiątych. Osoby mieszkające na obszarze najbardziej zanieczyszczonym robili popełnili w testach najwięcej błędów. Aby zweryfikować ten wynik, wzięto też pod uwagę poziom wykształcenia tych osób, ubóstwo i inne czynniki społeczne mogące mieć wpływ na procesy poznawcze. Jednak po uściśleniu tych danych wynik się nie zmienił.(www.edukacja.senior.pl)Mathew MacQuarrie

Komentarze

Popularne posty